CBA
CBA  2023-12-06 19:35:00
广州龙狮
完场
99-80
宁波町渥
信 号 源 : 新直播  833直播(高清免费)  搜球 
比赛简介:北京时间19:35:00,CBA《广州龙狮vs宁波町渥》直播准时在线播放,喜欢看CBA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。
相关直播VIDEO
CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 广州龙狮 03-06 19:35 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 广州龙狮 03-09 19:35 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 上海久事 03-11 19:35 CBA 未开赛 九台农商银行 0-0 广州龙狮 03-14 19:35 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 新疆伊力特 03-16 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 江苏肯帝亚 03-19 20:30 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 广州龙狮 03-21 20:30 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 广州龙狮 03-24 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 浙江东阳光药 03-26 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 广州龙狮 03-29 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 广州龙狮 03-31 19:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 福建浔兴股份 04-02 19:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 南京头排苏酒 04-06 19:30 CBA 完场 广州龙狮 109-96 深圳马可波罗 02-05 19:35 CBA 完场 广州龙狮 125-98 四川金强 02-03 19:35 CBA 完场 上海久事 100-92 广州龙狮 02-01 19:35 CBA 完场 宁波町渥 79-96 广州龙狮 01-29 19:35 CBA 完场 广州龙狮 98-99 北京北汽 01-27 19:35 CBA 完场 广州龙狮 108-98 青岛国信水产 01-25 19:35 CBA 完场 山东高速 112-105 广州龙狮 01-22 19:35 CBA 完场 北京控股 113-97 广州龙狮 01-20 19:35 CBA 完场 广州龙狮 123-113 浙江稠州金租 01-18 19:35 CBA 完场 广州龙狮 92-77 宁波町渥 01-14 19:35 CBA 完场 广州龙狮 116-105 山西汾酒 01-12 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 106-116 广州龙狮 01-10 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 99-96 广州龙狮 01-08 19:35 CBA 完场 四川金强 82-108 广州龙狮 01-05 19:35 CBA 完场 山东高速 103-83 广州龙狮 12-31 19:35 CBA 完场 青岛国信水产 92-85 广州龙狮 12-29 19:35 CBA 完场 广州龙狮 76-93 辽宁本钢 12-26 19:35 CBA 完场 广州龙狮 129-122 九台农商银行 12-24 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 110-98 广州龙狮 12-22 19:35 CBA 完场 北京北汽 95-91 广州龙狮 12-19 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 112-115 广州龙狮 12-17 19:35 CBA 完场 广州龙狮 93-106 天津先行者 12-15 19:35 CBA 完场 上海久事 106-99 广州龙狮 12-13 19:35 CBA 完场 山西汾酒 94-105 广州龙狮 12-11 19:35 CBA 完场 广州龙狮 98-100 上海久事 12-08 19:35 CBA 完场 广州龙狮 99-80 宁波町渥 12-06 19:35 CBA 完场 广州龙狮 108-115 深圳马可波罗 12-03 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 83-96 广州龙狮 12-01 19:35 CBA 完场 宁波町渥 97-99 广州龙狮 11-16 19:35 CBA 完场 广州龙狮 96-101 青岛国信水产 11-13 19:35 CBA 完场 广州龙狮 104-77 江苏肯帝亚 11-11 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 105-100 广州龙狮 11-08 19:35 CBA 完场 深圳马可波罗 105-108 广州龙狮 11-04 19:35 CBA 完场 广州龙狮 104-117 北京控股 11-01 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 97-84 广州龙狮 10-29 19:35 CBA 完场 广州龙狮 109-103 福建浔兴股份 10-27 19:35 CBA 完场 广州龙狮 99-84 新疆伊力特 10-25 19:35 CBA 完场 广州龙狮 114-81 山东高速 10-23 19:35 CBA 完场 广州龙狮 70-77 广东华南虎 10-15 19:30 CBA 完场 北京控股 94-88 广州龙狮 10-14 15:30 CBA 完场 广州龙狮 78-61 江苏肯帝亚 10-13 15:30 CBA夏季联赛 完场 青岛国信水产 85-93 广州龙狮 09-17 16:00 CBA夏季联赛 完场 广州龙狮 104-113 深圳马可波罗 09-16 19:30 CBA夏季联赛 完场 新疆伊力特 97-87 广州龙狮 09-15 16:00 CBA夏季联赛 完场 清华大学 105-80 广州龙狮 08-13 13:30 CBA夏季联赛 完场 广州龙狮 84-87 江苏肯帝亚 08-12 16:00 CBA夏季联赛 完场 北京控股 101-83 广州龙狮 08-11 19:45 CBA龙华邀请赛 完场 广东华南虎 92-82 广州龙狮 07-30 15:30 CBA龙华邀请赛 完场 广州龙狮 73-77 浙江稠州金租 07-28 15:30 CBA夏季联赛 完场 山西汾酒 88-67 广州龙狮 07-16 17:30 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 宁波町渥 03-07 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 宁波町渥 03-10 19:35 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 山西汾酒 03-12 19:35 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 山东高速 03-15 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 宁波町渥 03-17 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 深圳马可波罗 03-19 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 福建浔兴股份 03-21 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 宁波町渥 03-23 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 青岛国信水产 03-25 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 浙江稠州金租 03-28 20:30 CBA 未开赛 北京北汽 0-0 宁波町渥 03-31 19:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 辽宁本钢 04-02 19:30 CBA 未开赛 山东高速 0-0 宁波町渥 04-06 19:30 CBA 完场 上海久事 103-86 宁波町渥 02-05 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 120-106 宁波町渥 02-03 19:35 CBA 完场 宁波町渥 91-110 九台农商银行 02-01 19:35 CBA 完场 宁波町渥 79-96 广州龙狮 01-29 19:35 CBA 完场 宁波町渥 81-114 北京控股 01-26 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 119-90 宁波町渥 01-24 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 134-94 宁波町渥 01-22 20:00 CBA 完场 宁波町渥 93-113 南京头排苏酒 01-19 19:35 CBA 完场 宁波町渥 77-116 上海久事 01-16 19:35 CBA 完场 广州龙狮 92-77 宁波町渥 01-14 19:35 CBA 完场 宁波町渥 76-88 广东华南虎 01-12 19:35 CBA 完场 宁波町渥 87-100 新疆伊力特 01-10 19:35 CBA 完场 四川金强 108-86 宁波町渥 01-07 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 118-92 宁波町渥 01-05 20:00 CBA 完场 山东高速 109-103 宁波町渥 01-02 19:35 CBA 完场 宁波町渥 106-101 四川金强 12-31 19:35 CBA 完场 宁波町渥 112-110 江苏肯帝亚 12-29 19:35 CBA 完场 天津先行者 99-96 宁波町渥 12-27 19:35 CBA 完场 北京控股 98-96 宁波町渥 12-25 19:35 CBA 完场 宁波町渥 103-108 深圳马可波罗 12-23 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 105-108 宁波町渥 12-20 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 93-99 宁波町渥 12-17 19:35 CBA 完场 宁波町渥 91-99 浙江东阳光药 12-15 19:35 CBA 完场 宁波町渥 95-113 山东高速 12-13 19:35 CBA 完场 九台农商银行 116-100 宁波町渥 12-10 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 85-75 宁波町渥 12-08 19:35 CBA 完场 广州龙狮 99-80 宁波町渥 12-06 19:35 CBA 完场 宁波町渥 81-94 浙江稠州金租 12-03 19:35 CBA 完场 山西汾酒 125-106 宁波町渥 12-01 19:35 CBA 完场 宁波町渥 97-99 广州龙狮 11-16 19:35 CBA 完场 宁波町渥 103-96 上海久事 11-13 19:35 CBA 完场 广东华南虎 91-82 宁波町渥 11-10 19:35 CBA 完场 青岛国信水产 101-94 宁波町渥 11-07 19:35 CBA 完场 宁波町渥 113-118 新疆伊力特 11-05 19:35 CBA 完场 宁波町渥 90-100 北京北汽 11-02 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 116-78 宁波町渥 10-31 19:35 CBA 完场 深圳马可波罗 103-96 宁波町渥 10-28 19:35 CBA 完场 宁波町渥 79-109 福建浔兴股份 10-25 19:35 CBA 完场 宁波町渥 102-97 天津先行者 10-22 19:35 CBA 完场 山西汾酒 80-60 宁波町渥 10-15 15:30 CBA 完场 宁波町渥 72-78 北京北汽 10-14 15:30 CBA 完场 深圳马可波罗 69-76 宁波町渥 10-13 19:30 CBA夏季联赛 完场 宁波町渥 60-73 江苏肯帝亚 08-04 15:30 CBA夏季联赛 完场 浙江稠州金租 88-72 宁波町渥 08-03 19:30 CBA夏季联赛 完场 浙江东阳光药 113-85 宁波町渥 08-02 15:30 CBA夏季联赛 完场 广东华南虎 109-106 宁波町渥 07-16 11:00 CBA夏季联赛 完场 天津先行者 95-75 宁波町渥 07-15 13:30 CBA夏季联赛 完场 山西汾酒 93-90 宁波町渥 07-14 17:30 CBA夏季联赛 完场 宁波町渥 111-83 广东华南虎 07-13 13:30 CBA夏季联赛 完场 山东高速 83-69 宁波町渥 07-12 11:00